Aktuelt

Hjælpepræst til Henrik Gade Jensen

Fra 1. oktober 2021 og året ud har tidligere sognepræst Birgitte Flensburg takket ja til et vikariat i Rudbjerg Pastorat.

 

Europas ideer fra Antikken til den moderne tid

onsdag den 22. september kl. 19.00 i Gloslunde Præstegård

(konfirmandstuen), Stenvadsvej 4, 4983 Dannemare

Vi blev afbrudt af pandemien i foredragene om Europas ideers historie. De første fire foredrag om antikken og kristendommens fødsel blev holdt i efteråret 2020, men de fire sidste blev aflyst i foråret 2021. Nu genoptager vi foredragsrækken.

 

Trinitatis-tiden

Perioden fra pinsen til 1. søndag i advent kaldes for trinitatis-tiden, hvor vi hver søndag i kirken hører om Jesus mange lignelser og gerninger.

16. søndag efter trinitatis - søndag den 19. september

Opvækkelsen af enkens søn i Nain​

I byen Nain var der lige død en ung mand, en mors eneste søn, og byen sørgede. Jesus rørte ved båren, og manden blev levende og rejste sig op. Var sådan et mirakel muligt? Hvordan skal vi forstå det? Kan vi selv tro på mirakler i vores liv?

 

Næste gudstjenester

16. søndag efter trinitatis

søndag den 19. september kl. 09.30 i Græshave Kirke

og

søndag den 19. september kl. 11.00 i Langø Kirke

v/Henrik Gade Jensen

Se kommende gudstjenester her.

 

Seneste gudstjenester

15. søndag efter trinitatis

blev afholdt søndag den 12. september som Høstgudstjeneste i Gloslunde Kirke fælles for hele pastoratet

med efterfølgende traktement i præstegårdshaven bestående af kaffebord med dejlige lagkager og dertil passende musik. 

v/Henrik Gade Jensen

Prædiken kan læses her sammen med øvrige prædikener fra 2021.

 

Er kor-sang noget for dig?

Så er Ulla Schwartz igen startet op med sine 2 kor, som har ligget stille alt for længe grundet coronavirussen. Der er 2 gode muligheder:

Spirekoret - for alle sangglade børn fra 3. og 4. klasse 

Kirkekoret - for alle sangglade børn og unge fra 5. klasse og opefter.

 

Nyt Kirkeblad udkommet

Klik her eller på bladet til højre for at læse det.

 

Julehjælp 2021 fra Rudbjerg Menighedspleje

kan søges frem til 21. november 2021 på ansøgningsskema.

 

Lynnedslag i Tillitze Kirke

Vi går for tiden og venter på tilladelse til etablering af nyt varmeanlæg i kirken som erstatning for det gamle oliefyr, som ikke kunne længere.

Midt i denne ventetid indtræffer så den næste udfordring, idet lynet natten mellem 6. og 7. august slog ned i kirken med voldsomme skader til følge. Lynet har gjort stor skade på tag, kirkemur og el-installationer, ligesom der er betydelige fugtskader. Dog skal vi nok alligevel være glade for det voldsomme regnvejr, der fulgte med tordenvejret, idet det formentlig var skyld i, at hele kirken ikke nedbrændte.

Skadesservice har hele lørdagen arbejdet ved kirken for at få dækket af, så skaderne begrænses, ligesom elektriker har været forbi for at foretage det fornødne omkring el-systemet.

Den store opgave bliver nu at få kirken ’genetableret’, og vi håber, det kan ske inden for en overskuelig tidshorisont - og forhåbentlig med et nyt varmeanlæg.

Heldigvis var der ingen, der kom til skade ved lynnedslaget, og indtil videre er der spærret af omkring kirken, så der ikke sker ulykker med løse tagsten og lignende.

 

Nyt kirkeblad

Kontaktoplysninger

  • Rudbjerg pastorat
  • Sognepræst Henrik Gade Jensen
    Stenvadsvej 4
    4983 Dannemare

  • Telefon: 54 94 41 80 / 30 58 57 00
  • Email: hgj@km.dk