Aktuelt

Mikkel Flor, konstitueret sognepræst

Henrik Gade Jensen har fået bevilget studieorlov 1. september til 30. november 2022, som bruges til at skrive nye mundrette salmer.

Under orloven passes embedet af Mikkel Flor, som præsenterer sig selv.

 

Fællesspisning i Vestenskov Sognegård

torsdag den 29. september kl. 11.30

Læsøvej 8, Vestenskov, 4900 Nakskov

Vi starter med en kort andagt kl. 11.30. Derefter serveres en to retters menu med tilhørende drikkevarer. Senere er der banko, og der afsluttes med kaffe/te med kage.

 

Bogrelease for romanen - 'Og stormfloden kom'

lørdag, den 1. oktober kl. 14.00 i Gloslunde Kirke

Bogreception med oplæsning og bogsignering af ny historisk roman af forfatteren Sven Halse om stormfloden i 1872, som udkommer 1. oktober 2022. En barsk og bevægende roman om årene der gik forud for katastrofen for 150 år siden.

 

Næste gudstjenester

16. søndag efter trinitatis

Tema: Lazarus' opvækkelse

søndag den 2. oktober kl. 09.30 i Græshave Kirke

og

søndag den 2. oktober kl. 11.00 i Arninge Kirke

v/Mikkel Flor

Se kommende gudstjenester

 

Suppleringsvalg til Kappel-Vestenskov menighedsråd

Ved det netop afholdte valg til menighedsrådet lykkedes det ikke at samle et fuldtalligt råd, idet der bl.a. ikke blev indvalgt repræsentanter for Langø og Arninge. Der afholdes derfor

Suppleringsvalg den 11. oktober kl. 19.00 i

Sognegården i Vestenskov, Læsøvej 8, Vestenskov, 4900 Nakskov

Alle, der har interesse for det lokale menighedsråds arbejde, opfordres til at møde frem, så vi fortsat kan bevare menighedsrådets lokale forankring. - Alternativet kan blive strukturelle ændringer med sammenlægninger til følge.

Kappel-Vestenskov menighedsråd

 

Teologihøjskolen - Dantes 'Den Guddommelige Komedie' (1. del)

onsdag, den 12. oktober kl 19.00 på

Svanevig Hospice, Foredragssalen, Lindstrømsvej 2, 4941 Bandholm

Underviser: Sognepræst Jesper Bacher, Tirsted

Et litterært mesterværk og en hymne til Herren. Kom og bliv indført i Dantes 'Den Guddommelige Komedie', en litterær rejseguide gennem helvede, skærsild og paradis.

 

Foredrag om stormfloden og bogen 'Stormfloden 1872 - katastrofen og det sydlollandske dige

lørdag den 29. oktober kl. 14.00 i

Gloslunde Præstegård (konfirmandstuen), Stenvadsvej 4, 4983 Dannemare

Ole Arpe Munksgaard har skrevet en autoritativ og kildekritisk bog om stormfloden 1872 og den følger - og perspektiverer ind i en fremtid med nye udfordringer for kystsikring.

Han lægger hovedvægten på de lollandske forhold, men kommer også ind på begivenhederne på Falster og i det øvrige Østersøområde.

Der venter en spændende eftermiddag.

Den meget læseværdige bog kan købes hos lokale boghandlere til en pris af 120 kr.

 

Julehjælp 2022 fra Rudbjerg Menighedspleje kan søges frem til

mandag, den 21. november 2022 på ansøgningsskema.

 

Seneste gudstjeneste

14. søndag efter trinitatis

Tema: Spørgsmål ved Betesda

blev afholdt søndag den 18. september som 

 fælles høstgudstjeneste i Pastoratet i Gloslunde Kirke

v/Mikkel Flor

(Gudtjenesterne - 15. søndag efter trinitatis - Tema: Martha og Maria - søndag den 25. september 2022 var aflyst grundet personaleudflugt for menighedsråd og personale)

Læs dagens prædiken sammen med øvrige prædikener fra 2021 og 2022.

 

Tilitze Kirke - status på varmeanlæg og lynnedslag

Gloslunde Menighedsråds medlemmer bliver - helt naturligt - ikke sjældent spurgt om status på situationen omkring Tillitze Kirke, som har været ude af drift i en lang periode - startende med defekt oliefyr i december 2019 efterfulgt af lynnedslag i august 2021, som medførte alvorlige skader på kirken.

Nu er der lys forude, selv om det er umuligt at give en dato for, hvornår kirken igen er klar til brug. Vi har dog lavet en statusrapport for begge hændelser, så det er muligt at følge med  i hhv. varmesituationen og sagen om lynnedslaget.

Begge rapporter vil løbende blive opdateret.

 

Nyt kirkeblad

Kontaktoplysninger

  • Rudbjerg pastorat
  • Sognepræst Henrik Gade Jensen
    Stenvadsvej 4
    4983 Dannemare

  • Telefon: 54 94 41 80 / 30 58 57 00
  • Email: hgj@km.dk