Varmesituationen i Tillitze Kirke

Det gamle oliefyr

 

Den eksisterende varmeforsyning (oliefyr) brød sammen i december 2019

Det tidligere menighedsråd i Gloslunde, som var hæmmet af, at flere medlemmer var trådt ud, drøftede forskellige muligheder gennem et års tid uden at komme frem til en løsning.

 

Arkitektfirma påtager sig opgaven i december 2020

I 2020 var der menighedsrådsvalg, og det nye menighedsråd i Gloslunde tiltrådte 29. november 2020. En af de første opgaver, det blev besluttet skulle løses, var varmesituationen i kirken.

Gloslunde Menighedsråd kontaktede derfor Arkitektfirmaet Arp & Nielsen, Vordingborg, som havde erfaring med varmeanlæg fra andre kirker, og Arp & Nielsen påtog sig opgaven.

Det skulle dog snart vise sig, at man som menighedsråd skal have meget stor tålmodighed, når projekter som dette skal gennemføres. Der er meget at tage hensyn til, og mange instanser der skal høres, før et sådant projekt kan føres ud i livet.

Arp & Nielsen henvendte sig til Kamp Kirkevarme ApS for beregning af kapacitetsbehov samt udfærdigelse af den varmetekniske projektbeskrivelse.

 

Myndighedsmateriale færdigt i maj 2021

Gloslunde Menighedsråd modtager myndighedsmateriale fra Arp & Nielsen og godkender det på menighedsrådsmøde 25. maj 2021. Materialet viser, at prisen for udskiftningen af varmeanlægget til et anlæg med strålevarmepaneler under bænkene, suppleret med de nødvendige radiatorer på vægge og i kor løber op i et beløb, så der må ansøges om finansiering i Provstiet.

 

Provstiet godkender i juni 2022, at der ansøges om lån i Stiftsmidlerne

Provstiet godkender på møde den 8. juni 2021, at Gloslunde Menighedsråd søger om lån i Stiftsmidlerne til udskiftning af varmeanlægget, hvorefter menighedsrådet indsender projektet til Stiftets videre behandling.

Denne behandling varer ca. 3 måneder, da Stiftet bl.a. indhenter udtalelser fra relevante konsulenter som Nationalmuseet, Kgl. Bygningsinspektør samt Varme-, energi- og klimakonsulent. Herefter træffer Stiftet en afgørelse over, hvorvidt projektet kan iværksættes.

 

Besked fra Stiftet om godkendelse af projektet 14. september 2021

Medio september 2021 får Gloslunde Menighedsråd besked om, at Stiftet har godkendt projektet samt bevilget det nødvendige lån.

 

Hvad sker så i øjeblikket (september/oktober 2021)?

Arp & Nielsen er i gang med at udarbejde udbudsmateriale til brug for indhentning af tilbud fra håndværkere på udskiftningen af varmeanlægget. Det kræver loven.

Når tilbuddene foreligger og håndværkerne er valgt, kan arbejdet gå i gang.

 

Når der foreligger nyt i sagen, vil denne side blive opdateret.

 

Kontaktoplysninger

  • Rudbjerg pastorat
  • Sognepræst Henrik Gade Jensen
    Stenvadsvej 4
    4983 Dannemare

  • Telefon: 54 94 41 80 / 30 58 57 00
  • Email: hgj@km.dk